Zwachtelen

Zwachtelen of ambulante compressietherapie is het behandelen van oedeem met een drukverband.

Zwachtelen is onderdeel van oedeemtherapie en wordt vooral toegepast aan de benen, en soms aan armen. Door het verband stijgt de druk in de weefsels, zodat het vocht uit het weefsel gedreven wordt, de lymfe- en veneuze vaten in. Als het vocht weggezwachteld is kunnen therapeutische elastische kousen aangemeten worden.

Zwachtelen wordt met name toegepast bij lipoedeem en lymfoedeem. Meer informatie over deze aandoeningen:

Lipoedeem
 
Lymfoedeem
Zwachtelen

Zwachtelen is normaal gesproken onderdeel van oedeemtherapie. Mocht u elders zijn behandeld voor oedeem dan vindt er voorafgaand aan de behandeling een intakegesprek plaats met een van onze huidtherapeuten. Tijdens dit intakegesprek beoordelen we uw oedeem en eventuele bewegingsbeperkingen en stellen we samen een behandelplan op.

Elke behandeling start bij ons met een intakegesprek waarbij we uw aandoening analyseren en vervolgens samen een behandelplan opstellen.

Intake (30 minuten) € 15,00
Zwachtelen (vanaf) NOG INVULLEN

Zwachtelen komt normaal gesproken in aanmerking voor een (gedeeltelijke) vergoeding door uw zorgverzekeraar. U kunt dit terug vinden in uw polisvoorwaarden of hiernaar informeren bij uw zorgverzekeraar. Een verwijzing van uw huisarts of specialist is noodzakelijk.

Wilt u een afspraak maken voor zwachtelen of meer weten over deze behandeling, neem dan contact met ons op:

  • 0475-332768
  • info@rpns.nl