Overbeharing

We spreken van overbeharing als er te veel en te dikke haren groeien op plekken waar normaal geen of slechts dunne haren groeien.

Wilt u een afspraak maken voor een behandeling of meer weten over overbeharing, neem dan contact met ons op:

  • 0475-332768
  • info@rpns.nl