Overbeharing

We spreken van overbeharing als er te veel en te dikke haren groeien op plekken waar normaal geen of slechts dunne haren groeien.