Zelfmanagement bij lymfoedeem

Zelfmanagement vormt een belangrijk onderdeel binnen de oedeemtherapie. Door zelf aan de slag te gaan met specifieke oefeningen kan het risico op lymfoedeem worden verminderd.

Een deel van de (intensieve) behandeling van lymfoedeem bestaat uit zelfmanagement. Middels een cursus leert u bepaalde oefeningen en vaardigheden die u zelf kunt uitvoeren. Dit heeft als voordeel dat u langer zelfstandig blijft en minder afhankelijk bent van een therapeut. Tevens heeft het een preventieve werking tegen oedeem. 

Tijdens de cursus is er aandacht voor theoretische informatie rondom lymfoedeem en de behandeling hiervan, maar er worden ook behandeltechnieken zoals zelfdrainage, lymftaping en zwachtelen praktisch geoefend. Ook leert de huidtherapeut u bijvoorbeeld specifieke beweging- en ademhalingsoefeningen aan, die de afvoer van lymfevocht bevorderen. U kunt dit proces verder stimuleren door de oefeningen thuis zelf te doen. Beweging stimuleert namelijk de lymfevaten, waardoor overtollig vocht wordt afgevoerd.

 Zelfmanagement bij lymfoedeem

Zelfmanagement wordt standaard ingezet bij een intensieve behandeling van lymfoedeem zowel primair als secundair lymfoedeem. Om alle kennis en vaardigheden te kunnen bespreken, te oefenen en te herhalen bestaat de cursus uit zes bijeenkomsten van ieder anderhalf uur. De theorie, die grotendeels door middel van presentaties wordt aangeboden, wordt afgewisseld met oefeningen en het delen van persoonlijke ervaringen.

Elke behandeling start bij ons met een intakegesprek waarbij we uw aandoening analyseren en samen een behandelplan opstellen.

Intake (30 minuten) € 15,00
Zelfmanagement bij lymfoedeem NOG INVULLEN

Zelfmanagement bij lymfoedeem komt mogelijk in aanmerking voor een (gedeeltelijke) vergoeding door uw zorgverzekeraar. U kunt dit terug vinden in uw polisvoorwaarden of hiernaar informeren bij uw zorgverzekeraar. Een verwijzing van uw huisarts of specialist is noodzakelijk.

Wilt u een afspraak maken voor zelfmanagement bij lymfoedeem of meer weten over deze behandeling, neem dan contact met ons op:

  • 0475-332768
  • info@rpns.nl